Bản đồ quy hoạch KCN
After agthering information, analysis, careful evaluation of many information based on critea, Binh Minh join stock company has decided to choose Vinh Loc 2 IZ  as the destination to invest
Trung tâm TP.HCM – 25 km; Sân bay Tân Sơn Nhất – 28 km; Ngã 3 An Lạc – 14 km; Ngã 3 Nguyễn Văn Linh-QL1A – 10 km; KCN Vĩnh Lộc 1 – 25 km; Cảng Sài Gòn – 27 km...
Video Clip
Partner